Με τα παιδιά του Νηπιαγωγείου αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια δεύτερη ομαδική κατασκευή με τα υπόλοιπα υλικά που είχαμε φέρει από την εκδρομή μας στο δάσος. Αυτή τη φορά διαλέξαμε την συγκεκριμένη μορφή των ομόκεντρων κύκλων, ως ένα είδος αναπαράστασης του κόσμου.

Αφού ολοκληρώσαμε την κατασκευή μας, την συγκρίναμε με την πρώτη –πιο ελεύθερη- κατασκευή που είχαμε φτιάξει.

Προτάθηκε επίσης η ιδέα, να προσθέσουμε έναν ακόμα κύκλο με τα ζώα που είχαμε κατασκευάσει από παιχνίδια της τάξης μας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Επικοινωνήστε με τη Παραμυθία!